Ordonanțarea de plată

Potrivit pct.4 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1792/2002, ordonanţarea de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite da dispoziţie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) sa întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor.

Consideram ca acest document este un un act administrativ individual emis de o autoritate publica ce da nastere la raporturi juridice si care nu conţine reglementări cu caracter general, impersonale,menite sa produca efecte erga omnes (fata de toti participantii).

Avand in vedere aceste aspecte, apreciem ca legalitatea emiterii si semnarii unui asemenea document poate fi analizata in cadrul unui proces aflat pe rolul instantelor de judecata, prin intermediul exceptiei de nelegalitate, potrivit art.4 din legea 55/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cu sprijinul adecvat se pot obtine rezultate maxime!

Echipa de consultanti http://www.avocat-ioan.ro

Leave a Reply