Indreptare act fiscal

Organul fiscal poate îndrepta oricând erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului/plătitorului. (art.53 Cod Procedură Fiscala).

Prin erori materiale se înțelege orice greșeli de redactare, omisiuni sau mențiuni greșite din actele administrative fiscale, cu excepția acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.

Omisiuni sau mențiuni gresite se refera si la preluarea în textul actului a unor sume greșite din alte acte…:).

Leave a Reply