Fond garantare asigurati

Din prevederile Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, rezultă în mod clar că obţinerea despăgubirilor din partea Fondului nu se poate face prin acţiune în justiţie pe calea dreptului comun, ci doar prin urmarea procedurii administrative prevăzute de Legea nr. 213/2015, respectiv formularea unei cereri de plată, cu privire la care Fondul emite o Decizie de admitere sau respingere, care poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare.

http://www.avocat-ioan.ro

Leave a Reply