Exonerare raspundere

Unul dintre cazurile de exonerare a răspunderii debitorului este şi fapta creditorului, care îl pune pe debitor în imposibilitatea de a-şi executa obligaţia.

În speţă, fapta intimatei-reclamante constă în aceea că, prin depunerea tardivă a cererii de plată, a făcut imposibilă plata despăgubirilor de către Fondul de Garantare a Asiguraţilor, neexistând nici un temei ca acestea să fie suportate de apelantul-pârât, din moment ce intimata-reclamantă ştia că plata reparaţiilor urma să fie făcută de Fondul de Garantare a Asiguraţilor şi şi-a asumat obligaţia să transmită cererea de plată în termenul legal.

http://www.avocat-ioan.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s