Exonerare raspundere

Unul dintre cazurile de exonerare a răspunderii debitorului este şi fapta creditorului, care îl pune pe debitor în imposibilitatea de a-şi executa obligaţia.

În speţă, fapta intimatei-reclamante constă în aceea că, prin depunerea tardivă a cererii de plată, a făcut imposibilă plata despăgubirilor de către Fondul de Garantare a Asiguraţilor, neexistând nici un temei ca acestea să fie suportate de apelantul-pârât, din moment ce intimata-reclamantă ştia că plata reparaţiilor urma să fie făcută de Fondul de Garantare a Asiguraţilor şi şi-a asumat obligaţia să transmită cererea de plată în termenul legal.

http://www.avocat-ioan.ro

Leave a Reply