Avizare OCPI

Documentația întocmită în aplicarea art. 1.051 din Codul de procedură civilă (cererile de uzucapiune) se avizează tehnic de către oficiile teritoriale, la cererea persoanelor interesate, fără a se atribui număr cadastral. – Regulament ANCPI din 2014 – Ordin 700. Altfel, avizarea tehnica se face la solicitarea instantei de judecata.

Leave a Reply