Infractiunea de evaziune fiscala

Una din formele acestei infractiuni este prevazuta la art.9 alin.1 lit.a) din legea 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, respectiv ,,constitutie infractiunea de evaziune fiscala ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile,,

Punctual, ceea ce dorim sa aratam este ca neînregistrarea în scopuri de TVA nu este prin ea insasi o activitate de ascundere in sensul infractiunii mai sus indicate.

Existenta unei astfel de obligatii, de a se inregistra in scopuri de TVA, nu este o chestiune de natura penala, fiind un aspect de natura civila.

Legislatie proaspata asigurarile auto RCA

In 23 decembrie 2016, intra in vigoare Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara cu nr.39 din 2016, care reprezinta normele de aplicare ale O.U.G nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie.

Aceste reglementari sunt mai transparente si mai usor de inteles, cuprinzand mai detaliat anumite aspecte referitoare la modalitatea de desfasurare a activitatilor.

Oricum ar fi, este nevoie consultanta legala in ceea ce priveste desfasurarea acestor activitati, pentru a va asigura de rezultate optime.

Multa atentie! Se apropie Sarbatorile de iarna si trebuie sa fim aproape de familie, intregi si sanatosi!

Infractiunea de spalare a banilor

Aceasta infractiune, prevazuta de art.29 din legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului are o serie de elemente particulare care trebuie foarte bine analizate.

Spre exemplu, sunt elemente de asemanare cu infractiunea de tainuire prevazuta de art.270 Codul Penal, insa diferenta in ceea ce priveste regimul pedepsei este extrem de mare. Infractiunea de tainuire are limitele pedepsei intre 1-5 ani iar infractiunea de spalare a banilor, prevazuta in legislatia speciala, are limitele pedepsei intre 3-10 ani.

 

Contestatie act administrativ fiscal

In principiu, actele administrative din faza executarii silite de catre organele fiscale (somatie, titlu executoriu, etc) sunt foarte simplu redactate, nu ai cum sa intelegi prea multe din continutul acestora intrucat acesta cam lipseste. Sunt prezentate niste articole din codul de procedura fiscala, se inscriu niste cifre si se trece prescurtat ,,natura obligatiei,,.

In mare parte, nu prea ai cum sa intelegi despre ce titlu executoriu sau despre ce executare este vorba. Din pacate, procedura de executare silita fiscala are multe avantaje pentru o parte si multe dezavataje pentru cealalta parte (cel executat).

Cu toate acestea, este de retinut ca, se poate face contestatie, potrivit art.260 Codul de Procedura Fiscala, in termen de 15 zile, la instanta judecatoreasca competenta, care se judeca in procedura de urgenta.

Mult succes, chiar daca drumul e lung si anevoios!

Vatamare corporala culpa – accident rutier

In cazul unui accident rutier, fapta conducatorului auto care provoaca accidentul (care este stabilit culpabil de producerea acestuia), in conditiile in care acesta (n.r conducatorul auto) nu se află sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive si nici in desfasurarea unei activitati care constituie prin ea insasi infractiune, trebuie sa produca leziuni traumatice sau sa afecteze sanatatea unei persoane a caror gravitate  sa fie evaluată prin zile de ingrijire medicala de peste 90 de zile.

In concluzie, daca aceste leziuni sunt evaluate prin ingrijiri medicale pana la 90 de zile nu ne aflam in ipoteza infractiunii de vatamare corporala din culpa prevazuta de art.196 Cod Penal.

Conduceti prudent!

Dosarul de casatorie

Pe scurt, casatoria intre doi cetățeni români necesita intocmirea unui dosar al actului de casatorie care cuprinde urmatoarele:

  • Declaraţia de căsătorie, conform anexei nr. 23 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.R. nr. 64/2011, se face personal de catre viitori soti, in scris;
  • Documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie;
  • Certificatul de naştere, în original şi în copie;
  • Certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, valabil numai 14 zile si trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
  • Declaraţie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 27 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.R. nr. 64/2011, din care să rezulte că cei 2 soţi nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;

In functie de anumite situatii particulare, pot fi solicitate si alte documente suplimentare care sa probeze acele situatii (ex. daca unul din cetateni a mai fost casatorit, trebuie sa depuna si hotararea judecatoreasca prin care s-a constatat desfacerea casatoriei…)

Daca este vorba despre un cetatean roman si un cetatean strain, spre exemplu, un cetatean american mai este nevoie si de un document eliberat de autoritatea din cadrul statului strain (in cazul de fata, autoritatea din S.U.A) din care sa reiasa ca indeplineste conditiile pentru incheierea casatoriei. Acest document poate fi eliberat si de catre misiunile diplomatice (Ambasada S.U.A.in Romania) sau oficiile consulare  ale statului respectiv din Romania.

Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei.

Mult noroc!…:)

 

 

Despagubiri accident rutier

Asigurătorul de raspundere civila auto are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, care pot fi dovedite prin orice mijloc de probă.

Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri în formă bănească pentru: 

  • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
  • pagube materiale; 
  • pagube reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;
  • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana păgubită;

In cazul avioanelor, legislatia specifica cu privire la riscul asigurat este diferita fata de cea din domeniul răspunderii civile pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule…:)

Senzații legale

Sunt la momentul în care tremur asteptând soluțiile în litigiile în care am pus concluzii. Cred ca oricât as vrea sa fiu echidistant nu voi putea sa fac asta niciodata.

Oricum si oricât mi-as dori, nu am cum să nu ma încarc emotional cu trăirile părții pe care o reprezint.

In orice caz, satisfacția unei solutii corecte, nu numai legal ci si real, este incredibila.Sunt sentimente, amestec de chestii, care sunt fantastice…cred ca pot fi comparabile cu fericirea pură…

#certificatdeavocat

Comunicarea actelor catre instanta de judecata prin e-mail

Intr-un proces civil pentru a preîntâmpina împlinirea termenului (pe zile, luni, ani), actele depuse prin e-mail trebuie sa fie transmise în aceeasi perioada de timp în care funcționează si registratura instanței de judecată.

 Daca sunt transmise în afara programului de lucru al registraturii instantei, acestea vor primi dată certă prin aplicarea stampilei instantei in ziua urmatoare transmiterii pe cale electronica.

In acest sens sunt si dispozitiile art.182 si 183 Codul de Procedura Civila 

Art. 182 Împlinirea termenului

  (1) Termenul care se socotește pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlinește la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură.

  (2) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanță sau într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal, dispozițiile art. 183 fiind aplicabile.

Art. 183

 Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere

  (1) Actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen.

  (2) Actul depus de partea interesată înăuntrul termenului prevăzut de lege la unitatea militară ori la administrația locului de deținere unde se află această parte este, de asemenea, considerat ca făcut în termen.

  (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), recipisa oficiului poștal, precum și înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militară sau de administrația locului de deținere, pe actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată.

In aceste conditii numai respectand prevederile art.183 putem evita implinirea termenului.

#certificatdeavocat