Registrul unic de control

Acest document obligatoriu se elibereaza in termen de 30 de zile de la momentul inregistrarii si emiterii certificatului de inregistrare de catre Oficiul Registrului Comertului competent. Depasirea termenului este considerata contraventie.

Se elibereaza de catre serviciul/structura din cadrul directiei generale regionala a finantelor publice din cadrul ANAF unde se afla sediul societatii noi constituite.

In prezent tariful este de 30 de lei iar pentru eliberare este necesara copia dupa certificatul emis de oficiul registrului comertului si copia C.I a celui care il solicita. La nivelul altor structuri, alaturi de aceste 2 documente, se solicita si o imputernicire din partea administratorului societatii.

Reglementarea legala este legea 252 din 2003 privind registrul unic de control, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relația cu poliția rutieră a conducatorului auto

CONDUCATORUL AUTO trebuie:

să respecte indicaţiile și semnalele polițistului rutier/polițistului de frontieră;

să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea și la trecerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritară care au în funcțiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare roșie și sonore;

să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare și să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritară care au în funcțiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră și sonore;

să se supună testarii aerului expirat și/sau recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanțe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea polițistului rutier;

să comunice poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a incredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;

să anunţe administratorul drumului public ori cea mai apropiatã unitate de poliţie atunci când au cunoștință despre existența pe drum a unui obstacol sau a oricãrei alte situaţii periculoase pentru fluența şi siguranța circulaţiei.
Drumuri bune si atentie sporita!

http://www.edituracorint.ro/curs-auto-intensiv.html

@cursauto

Suspendarea executarii actului administrativ

Aceasta este o procedura speciala prevazuta in legea contenciosului administrativ, respectiv Legea 554 din 2004.

Conditiile pentru a se putea solicita suspendarea executarii sunt prevazute la art.14:

Art. 14 Suspendarea executării actului

  (1) În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acțiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept și fără nicio formalitate.

  (2) Instanța soluționează cererea de suspendare, de urgență și cu precădere, cu citarea părților.,,

  Hotărârea instantei prin care se pronunță suspendarea este executorie de drept. 

 Suspendarea are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării.
Astfel, conditiile necesare pentru suspendarea actului administrativ  sunt cazul bine justificat si paguba iminenta. Acestea trebuie indeplinite cumulativ.

Cazul bine justificat reprezinta invocarea unor împrejurari legate de starea de fapt si de drept, care sunt de natura sa creeze o îndoiala serioasa în privinta legalitatii actului administrativ ( legea 554/2004). 

In principal trebuie sa rezulte o indoiala asupra prezumtiei de legalitate a actului administrativ.

Paguba iminenta presupune producerea unui prejudiciu material viitor şi previzibil, greu sau imposibil de reparat.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a apreciat in Decizia 442 din 2013 , ca pot constitui cazuri temeinice jusitifcate: emiterea unui act administrativ de către un organ necompetent sau cu depăşirea competenţei, actul administrativ emis în temeiul unor dispoziţii legale declarate neconstituţionale, nemotivarea actului administrativ, modificarea importantă a actului administrativ în calea recursului administrativ.

Consideram ca, in prezent, multe acte administrative de diverse categorii aflate sau care urmeaza sa intre in circuitul civil indeplinesc conditiile prevazute de art.14 legea 554 din 2004.


Hotărârea Milojević s.a. c. Serbiei – 30 ianuarie 2016

#certificatdeavocat

Interesant in aceasta hotarare, in care CEDO a constatat incalcarea art.6 Dreptul la un proces echitabil si a art.8 Dreptul la respectarea vietii private si de familie, este ca s-a apreciat ca in notiunea de ,,viata privata,, sunt incluse si activitatile profesionale.

Astfel, eliberarea din functie/concedierea poate constitui o interferenta cu respectarea dreptului la viata privata.

Curtea a acceptat ca eliberarea din functie a avut un impact asupra ,,cercului intim,, al celor supusi acestei masuri în condiţiile în care pierderea locului de muncă de către aceştia implică în mod necesar consecinţe tangibile asupra bunăstării materiale.

In cauza de fata Curtea a  acceptat că motivul eliberării din funcţie a reclamanţilor, respectiv iniţierea unor proceduri penale, în mod necesar le-a afectat reputaţia.

Chiar daca legea are o formulare imprecisa aceasta poate fi îndreptată dacă există suficiente garanţii procedurale cum ar fi proceduri contradictorii derulate în faţa unui organ independent care are posibilitatea să verifice exercitarea puterilor discreţionare şi să asigure că acestea nu sunt exercitate într-o manieră arbitrară.

Asadar, sa incercam sa eliminam arbitariul din deciziile noastre si sa fim cat mai obiectivi.

 

 

Vehiculul- element de baza al sistemului rutier – reguli generale

​#certificatdeavocat

VEHICUL – sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări.

Reguli generale 

Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și utilizarea conform destinației. 

Pentru a circula pe drumurile publice, autovehiculele, tramvaiele, tractoarele agricole sau forestiere și remorcile tractate de acestea trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, după caz, la autoritatea competentă și să poarte plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare,cu forme, dimensiuni și conținut prevăzute de standardele în vigoare.

Autovehiculele, tramvaiele, tractoarele agricole sau forestiere și remorcile tractate de acestea se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii își au domiciliul, reședința ori sediul. 

Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere și remorcile din dotarea Ministerului Apărării, a Ministerului Afacerilor Interne, precum si cele ale Serviciului Român de Informații se înregistrează la aceste instituții și pot, după caz, să fie înmatriculate. 

Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere care nu se supun înmatriculării, precum și vehiculele cu tracțiune animală se înregistrează la primăriile localităților, care țin și evidența acestora.

Până la înmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fãrã inspecţie tehnică, în baza unei autorizaţii provizorii pentru circulaţie, eliberată de autoritatea competentă, dacã îndeplinesc normele tehnice privind siguranța circulaţiei rutiere.

Pentru a circula pe drumurile publice, autovehiculele, tramvaiele, tractoarele agricole sau forestiere și remorcile tractate de acestea trebuie să fie asigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terților prin accidente de circulație.

SE INTERZICE CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE:

-vehiculelor neînmatriculate sau neînregistrate, cu excepția bicicletelor și a vehiculelor trase sau împinse cu mâna; 

-vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic;

-vehiculelor înmatriculate sau înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat;

-vehiculelor înmatriculate sau înregistrate care nu sunt asigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terților prin accidente de circulație.

Asa ca, atentie la neatentie si verificati in permanenta ca circulati in conformitate cu normele din domeniul circulatiei pe drumurile publice.

Sistemul rutier

​#certificatdeavocat

Sistemul rutier cuprinde totalitatea factorilor care sunt implicaţi în desfăşurarea circulaţiei pe drumurile publice, respectiv: 

  • Drumul public: suportul material pe care se desfăşoară circulaţia rutieră. 
  • Vehiculul: mijlocul de transport care asigură deplasarea pe drumurile publice. Vehiculele pot fi acţionate de conducătorul acestuia, prin forţa proprie, de forţa de tracţiune a unor animale sau de un sistem tehnic de propulsie.
  • Factorul uman:  constituie factorul determinat în cadrul Sistemului rutier, întrucât intervine nemijlocit în concepţia, proiectarea şi realizarea componentelor primilor doi factori, Drumul public şi Vehiculul, urmărind protecţia celui de-al patrulea factor, Mediul.
  • Mediul reprezintă totalitatea condiţiilor naturale în cadrul cărora se desfăşoară viaţa. 
  • Legea:totalitatea normelor care definesc şi reglementează factorii componenţi ai Sistemului rutier. 

Astfel, acesti factori care sunt gestionati de entitati diferite ar trebui cu totii integrati pentru a putea asigura un sistem rutier profesionist in urma caruia legile sa fie respectate si aplicate, mediul sa fie protejat, factorul uman (omul) sa fie ferit de orice pericol iar vehiculul si drumul public sa asigure desfasurarea in conditii corespunzatoare, fara evenimente, a circulatiei pe drumurile publice.

Avizul pentru operatiuni de import/export cu arme si munitii (armurieri)

Acest aviz se acorda individual, pentru fiecare transport si numai pentru tipul, marca si cantitatile de arme, piese si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni.

Documentele se depun la nivelul unitatilor Politiei Romane (Inspectoratul General al Politiei Romane, unitatile teritoriale subordonate)

Documente necesare:

  • cerere;
  • factura proforma tradusa de un traducator autorizat;
  • dosarul de firma, care trebuie sa cuprinda pentru primul aviz: copie de pe certificatul de inregistrare al societatii la registrul comertului, copie de pe actul constitutive din care sa reiasa faptul ca societatea desfasoara operatiuni comerciale cu arme si munitii;
  • copie de pe autorizatia pentru efectuarea operatiunilor cu arme si munitii, dovada asigurarii pazei transportului, in conditiile legii;

Pentru urmatoarele solicitari in vederea eliberarii unui nou aviz pentru operatiuni de import/export cu arme si munitii, daca nu au intervenit modificari cu privire la situatia juridica a firmei de natura a impiedica continuarea activitatii de comercializare a armelor si munitiilor, se va anexa doar factura proforma tradusa de un traducator autorizat.

TAXA 500 lei regim normal si 1000 lei regim de urgenta

Termen de eliberare 1-10 zile pentru regim urgenta si 11-15 zile pentru regim normal.

Mi-ar placea ca valoarea taxei sa fie inversata si pentru regimul de urgenta sa achiti 500 lei…:)…

Cine stie….poate intr-un viitor nu prea indepartat…

#certificatdeavocat

 

Declaratia de onorabilitate infiintare S.R.L

#certificatdeavocat

La infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata, asociatul unic, asociatii, fondatorii, administratori/membrii consiliului de administraţie, respectiv membrii consiliului de supraveghere şi, dacă este cazul, directorii şi membrii directoratului, cenzori sau auditori financiari ori de reprezentanţii acestora, dacă sunt persoane juridice, numiţi prin actul constitutiv, trebuie sa depuna si o declaratie de onorabilitate din care să rezulte că acestia îndeplinesc condiţiile legale pentru aceste calităţi, date în formă autentică, în formă certificată de avocat, de consilierul juridic în cazurile prevăzute de lege sau de personalul desemnat al ORCT conform legii, în original;

Aceasta declaratie poate fi depusa si in forma certificata de avocat, de altfel infiintarea unui S.R.L este mult mai usoara cu ajutorul unui specialist.

qpemsw6_1z0-claudio-testa

 

Reglementari recente privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto

Art.12 OUG 54/2016

alin (3) Indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul – pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri, atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării vehiculului asigurat, asigurătorul RCA acordă despăgubiri până la limita de răspundere prevăzută în contractul RCA pentru:

a) prejudiciul produs de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a ataşului tractat de vehicul;
b) prejudiciul produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat;
c) prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
d) prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a deschiderii uşilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staţionează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic;
e) prejudiciile provocate terţelor persoane, în situaţia conducerii vehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor.