Contractul de cesiune de parti sociale

Art.202 legea 31/1990 privind societatile:

 • Partile sociale pot fi transmise intre asociati;
 • Transmiterea catre persoane din afara societatii este posibila numai daca a fost aprobata de asociatii care reprezinta 3/4 din capitalul social;
 • Hotararea adunarii generale a asociatilor se depune in termen de 15 zile de la adoptare la oficiul registrului comertului (O.R.C), spre a fi publicata in Monitorul Oficial Partea a IV a si pentru a fi publicata in registru;
 • O.R.C transmite pe cale electronica hotararea A.G.A, pe cale electronica, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti;
 • Creditorii sociali si orice persoane prejudiciate de aceasta hotarare a A.G.A pot formula o cerere de opozitie si pot solicita instantei de judecata sa oblige societatea la repararea prejudiciului cauzat precum si, daca este cazul, atragerea raspunderii civile a asociatului care isi cedeaza partile sociale;
 • Transmiterea partilor sociale va opera, in lipsa unei cereri de opozitie, la expirarea termenului de 30 de zile de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial;

Cerere de opozitie se depune la oficiul registrului comertului, care face mentiunile corespunzatoare in registru si in termen de 3 zile o inainteaza instantelor de judecata pentru a fi dezbatuta.

Avizul pentru activitatile sportive in apele de frontiera ale Romaniei

Temeiul legal este reprezentat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare – art.42

Documente necesare:

 • cerere tip;
 • tabel cu persoanele care participa la competitie, semnat de organizatori;
 • tabel cu navele care participa la competitie, semnat de organizatori;
 • copie dupa statutul (actul constitutiv) al societatii sau Cartea de identitate, dupa caz;
 • copie dupa aprobarea capitaniei de port sau, dupa caz, a administratiei publice locale;

Nu se platesc taxe, termenul pentru eliberarea documentelor este de 30 de zile.

Cererea si documentele se depun la nivelul sectoarelor politiei de frontiera.

Eliberarea unui duplicat al certificatului de inmatriculare

Documente necesare:

 • cererea solicitantului, in aceasta se mentioneaza motivul care sta la baza cererii (pierdere, furt, deteriorare, etc)
 • cartea de identitate a vehiculului, in original si in copie;
 • certificatul de inmatriculare deteriorat, daca este cazul, in functie de ceea ce s-a mentionat in cerere;
 • dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare, in prezent este de 37 de lei, se plateste la CEC Bank;

Obligatiile conducatorului auto – Partea a III-a

​Conducatorului auto i se interzice:

-să conducă un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberată fără drept de circulaţie sau a cărei valabilitate a expirat;

-să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;

-să transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numãrul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;

-să transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicletă sau în cabină ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mãrfuri;

-să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încãrcãturii, pe pãrţile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scãri şi în remorca, cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;

-să transporte copii în vârstă de până la 12 ani pe scaunul din față al autovehiculului, chiar dacã sunt ţinuţi în brațe de persoane majore;

-să ţină în brațe animale sau să permită acest lucru persoanelor care ocupă scaunul din fața sa în timpul deplasării pe drumurile publice;

-să transporte în şi pe autoturism obiecte a cãror lungime sau lățime depãşeşte, împreunã cu încărcătura, dimensiunile acestuia;

-să deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să porneascã de pe loc cu uşile deschise;

-să aibã în timpul mersului preocupãri de natură a-i distrage în mod periculos atenţia ori să foloseascã instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranță a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;

-să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să opreascã motorul ori să decupleze transmisia în timpul mersului;

-să foloseascã în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;

Obligatiile conducatorului auto -Partea a II-a 

Relatia cu politia rutiera:

-să respecte indicaţiile și semnalele polițistului rutier/polițistului de frontieră;

-să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea și la trecerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritară care au în funcțiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare roșie și sonore;

-să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare și să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritară care au în funcțiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră și sonore;

-să se supună testarii aerului expirat și/sau recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanțe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea polițistului rutier; 

-să comunice poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a incredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;

-să anunţe administratorul drumului public ori cea mai apropiatã unitate de poliţie atunci când au cunoștință despre existența pe drum a unui obstacol sau a oricãrei alte situaţii periculoase pentru fluența şi siguranța circulaţiei.

Va continua…

Obligatiile conducatorului auto – Partea I

Reguli generale:

-să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevãzute de legislaţia în vigoare;

-să se prezinte la verificarea medicală periodicã, potrivit legii;

-să permită controlul stãrii tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii;  

-să poarte centura de siguranță și să urmărească portul acesteia sau al dispozitivelor de siguranță omologate de către persoanele care ocupă în autovehiculul condus locuri prevăzute prin construcție cu asemenea mijloace, cu excepția cazurilor în care sunt scutiți de portul acesteia;

-să poarte casca de protecție omologată în cazul conducerii motocicletelor și mopedelor și urmărească portul acesteia și de către persoanele pe care le transportă pe asemenea autovehicule;

-să nu folosească telefoanele mobile atunci în timpul mersului, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip „mâini libere”;

-să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate şi admise şi/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele conduse;

-să verifice funcţionarea sistemului de lumini şi de semnalizare, a instalaţiei de climatizare, să menţinã permanent curat parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, precum şi plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului şi remorcii;

-să aplice pe parbrizul şi pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii de autovehicule începători, dacă are o vechime mai mică de un an de la obţinerea permisului de conducere.

Va continua…

Eliberarea placutelor cu numere de inmatriculare reclamate ca fiind pierdute/furate/deteriorate

Documente necesare:

 • cererea solicitantului (reclamatia de pierdere/furt sau deteriorare)
 • cartea de identitate a vehiculului, in original si in copie;
 • certificatul de inmatriculare, in original si in copie;
 • dovada de plata a contravalorii noilor placute de inmatriculare;
 • actul de identitate al solicitantului, in original si in copie;
 • in cazul persoanelor juridice, documentele care sa ateste personalitatea juridica, denumirea si sediul, in copie;

Contravaloarea placutelor cu numere de inmatriculare:

 • tip A -cea dreptunghiulara – 20 lei;
 • tip B – cea patrata – 23  lei;
 • tip C – motociclete – 17 lei

Tarifele se pot modifica iar plata acestora se face la ghiseul unde se depun documentele.

Radierea din circulatie

Proprietarii de vehicule inmatriculate sau inregistrate sunt obligati sa solicite radierea din circulatie, in termen de 30 de zile de la data:

 1. cand vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;
 2. scoaterii definitive din Romania a vehiculului;
 3. declararii furtului vehiculului;
 4. trecerii vehiculului inregistrat in proprietatea altei persoane;

Vehiculul declarat prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale fara stapan ori abandonat, se radiaza din  oficiu in termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective.

Vehiculul pentru care politia rutiera a dispus radierea din circulatie, potrivit legii, se radiaza de la data comunicarii masurii.

Documente necesare:

 • cererea solicitantului;
 • certificatul de inmatriculare;
 • placutele cu numarul de inmatriculare;
 • cartea de identitate a vehiculului (numai pentru vehiculele inmatriculate dupa 1 iulie 1993);
 • fisa de inmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, stabilita potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscala;
 • documente care atesta faptul ca a intervenit una din situatiile prezentate mai sus;

Pentru vehiculele inmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care detin certificate de inmatriculare si numere de inmatriculare modele vechi sau care au o vechime mai mare de 30 de ani radierea se poate efectua si in baza unei declaratii pe proprie raspundere a titularului inmatricularii sau a mostenitorilor legali ai acestuia, care sa ateste ca vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulatie si nu mai circula pe drumurile publice.

Nu se percep taxe pentru aceasta operatiune.

Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila

Reconstituirea actelor de stare civila se poate face, la cerere, daca:

 • registrele de stare civila au fost pierdute sau distruse, total sau partial;
 • actul de stare civila a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act;

Intocmirea ulterioara a datelor de stare civila se poate cere daca:

 •  intocmirea actului de nastere sau de deces a fost omisa sau refuzata, desi au fost depuse actele necesare intocmirii acestuia;
 • intocmirea actului de casatorie a fost omisa sau refuzata, desi a fost luat consimtamantul sotilor de catre ofiterul de stare civila;

Cererea, insotita de documentele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenta al persoanelor sau la ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente sa intocmeasca actul.

Termen: 30 de zile, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei, si se comunica in termen de 10 zile de la emitere.

Dispozitia primarului cu privire la solutionarea cererii poate fi contestata la instanta judecatoreasca de la sediul autoritatii emitente.