Autorizatia de procurare arma neletala – Persoana fizica

In vederea autorizarii procurarii armelor neletale sunt necesare urmatoarele documente:

 • Cerere-tip: se depune la organul de politie competent din cadrul inspectoratelor judetene de politie sau la directia generala de politie a mun.Bucuresti, in functie de domiciliul sau resedinta solicitantului;
 • Actul de identitate, original si copie;
 • Certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii ( din acesta trebuie sa reiasa ca solicitantul nu sufera de una din afectiunile care fac imposibila autorizarea pentru a detine arme si munitii)
 • Certificatul de cazier judiciar ( avand in vedere ultimele modificari legislative, certificatul nu va mai fi depus de solicitant ci se va efectua verificarea direct din baza de date)
 • Avizul psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii, eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii de un psiholog autorizat pentru astfel de avize;
 • Fotografii 4*5 cm;
 • Dovada achitarii taxelor;
 • Taxe: 
 • pentru procurarea primei arme neletale: 100 lei regim normal si 300 lei regim urgenta
 • pentru procurarea celei de-a doua arme neletale: 50 lei regim normal si 100 lei regim urgenta;

          Potrivit legii 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, armele şi muniţiile neletale sunt cele destinate unui scop utilitar sau pentru agrement ori autoapărare, confecţionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi.

Calea/drumul spre fericire…:)

Important e drumul (cam lung) ..:) si nu destinatia finala..

Vezi Tweetul lui @PixOfWorld: https://twitter.com/PixOfWorld/status/750501796645203968?s=09

Apostila

Apostila atesta veridicitatea actelor oficiale emise de statele care au semnat Conventia de la Haga din 1961 si reprezinta o stampila care se aplica direct pe actul de legalizat.

In Romania, apostila se elibereaza de Institutiile prefectului pentru actele oficiale administrative si, pentru anumite acte, potrivit OG nr.66/1999, mai pot aplica apostila si tribunalele si camerele notarilor publici.

Sunt considerate acte oficiale potrivit Conventiei de la Haga:

 • documentele care provin de le o autoritate a statului;
 • documentele administrative;
 • actele notariale;
 • declaratiile oficiale (ex:viza de investire cu data certa, legalizari de semnatura depuse pe un act sub semnatura private);

Documente necesare:

 • cerere, indiferent de numarul actelor;
 • actul de identitate;
 • actul pentru care se solicita eliberarea apostilei, in orginal;
 • dovada achitarii taxelor;
 • documente care atesta relatia cu solicitantul, daca nu rezulta din actul de identitate, procura notariala, imputernicirea avocatiala sau delegatia

Taxe la solicitarea personelor fizice 22 lei, la solicitarea persoanelor juridice si in cazul reprezentarii 44 lei, taxa pentru inregistrarea cererii 3 lei;

Regimul juridic al contraventiilor

,,In mod evident singura cale de a-i face pe oameni sa inteleaga ca o fapta de-a lor e pacatoasa este sa-i pedepsesti daca o savarsesc.Ii amendam daca nu veneau la biserica si-i amendam daca dansau.Ii amendam cand nu umblau imbracati decent. Am stabilit un tarif si pentru fiecare pacat trebuiau sa plateasca cu bani, fie prin munca,, W.Somerset Mangham ,,Ploaia,,
Si pe vremea bastinasilor a existat constrangerea prin aplicarea amenzilor fie sub forma pecuniara, fie sub forma muncii in folosul comunitatii.
In prezent cadrul general in domeniul juridic al contraventiilor este reprezentat de OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
In acest act normativ se regasesc principalele aspecte legate de domeniul contraventional ( modalitatea de aplicare a sanctiunilor, actul prin care se aplica sanctiunea, modalitatea de contestare, instantele de judecata competente)
Desi in principal, in legislatia romaneasca, in domeniul contraventional regula este raspunderea subiectiva, adica este sanctionat contraventional cel care savarseste contraventia exista si exceptii de raspundere obiectiva, spre exemplu contraventiile din domeniul tarifului de drum ,,rovignietei,,.
Astfel, pentru a putea contesta o sanctiune contraventionala cu succes este nevoie de a acorda o atentie sporita la termenele reglementate de legislatie, de a observa elementele care pot conduce la nulitatea actului intocmit si de a formula o contestatie concisa, clara si la obiect.
In alt fel, contestatia devine numai o procedura formala a carei finalitate nu va fi cea dorita.

Permisul de sedere pe termen lung

Acest document se elibereaza de catre Inspectoratul General pentru Imigrari (I.G.I)  in baza obtinerii dreptului de sedere pe termen lung.

Documente necesare:

 • documentul de trecere a frontierei de stat (original si copie);
 • acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului de locuit (original si copie);
 • dovada detinerii mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut pe economie, cu exceptia strainilor membri de familie ai cetatenilor romani;
 • dovada asigurarii sociale de sanatate;
 • certificat de cazier judiciar, eliberat de autoritatile romane

TAXA 5 lei- timbru fiscal

Despre motivarea actelor administrative

Motivarea reprezinta cheia unui act administrativ, reprezinta singura bariera care ii permite celui caruia se adreseaza acel act sa cunoasca motivele, atat de fapt dar si de drept, care au stat la baza emiterii acelui act.

Astfel, motivarea reprezinta singura cale prin care se poate aprecia asupra unei eventuale decizii unilaterale, arbitrare a autoritatii emitente a respectivului act.

In aceste conditii, superficialitatile, lipsurile, neconcordantele si impreciziile nu isi gasesc locul in cadrul unor asemenea documente.

,,Pentru cine este inzestrat cu darul intelegerii, prostia, cel putin de la un anume punct incolo, e pacat…,,- N.Steihardt – Jurnalul fericirii

http://www.avocatura.com/stire/15342/cedo-obliga-judecatorii-sa-si-motiveze-mai-bine-deciziile-adio-argumente-stereot.html

Termenele in procesul civil

La termenul pe care il veti ,,prooroci,, se adreseaza un avocat domnului judecator.

Astfel, judecatorul este un fel de ,,prooroc,, in fata caruia se dezbat diferite treburi lumesti pe care acesta trebuie le analizeze.

Sub aspectul prevederilor din codul de procedura civila, termenele sunt de mai multe feluri, pe ore, pe zile, pe saptamani, pe luni (nu pe luna) sau pe ani.

Procedura prealabila contencios administrativ

Inainte de a te adresa instantelor de contencios administrativ, este necesara respectarea prevederilor art.7 din legea nr.554/2004 si anume, formularea unei plangeri prealabile adresata institutiei din vina careia exista ,,vatamerea,,.

In marea parte a cazurilor aceasta procedura este una extrem de formala, intrucat ,,orgoliul institutiilor publice,, nu poate fi ,,infrant,, de catre persoane vatamate in interesele proprii si astfel, raspunsul nu poate fi decat unul in favoarea institutiei, mai precis raspunsul trebuie sa fie oportun.

Exceptia de neexecutare in contractele de munca

Aceasta exceptie este un mijloc de aparare inadmisibil in acest gen de litigii pornind de la premisa ca angajatorul are la dispozitie prerogativa disciplinara.

In baza acestei prerogative, in momentul in care angajatul nu isi executa sarcinile stabilite in contractul individual de munca, angajatorul poate declansa actiunea disciplinara in urma careia are la dispozitie o multitudine de sanctiuni pe care le poate aplica (avertismentul scris, retrogradarea din functie, reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%, desfacerea disciplinara a contractului individual de munca)

Astfel angajatorul dispune de suficiente remedii si apare ca inadmisibila invocarea exceptiei de neexecutare a contractului individual de munca intr-un litigiu de munca cu obiect plata drepturilor salariale.